CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HẠ LONG

Sản phẩm

...
NẠC VAI BÒ

Giá: liên hệ

...
GÀ NGUYÊN CON

Giá: liên hệ

...
ĐÙI GÀ TỎI

Giá: liên hệ

...
CÁNH GÀ

Giá: liên hệ

...
ĐÙI GÀ GÓC TƯ

Giá: liên hệ

...
BẮP BÒ

Giá: liên hệ

...
XƯƠNG ỐNG BÒ

Giá: liên hệ

...
CHÂN BÒ

Giá: liên hệ

...
SƯỜN HEO

Giá: liên hệ

...
MÓNG GIÒ HEO

Giá: liên hệ

...
NẠC VAI HEO

Giá: liên hệ

...
TIM HEO

Giá: liên hệ

...
CÁ THU ĐAO

Giá: liên hệ

...
CÁ NỤC BÔNG

Giá: liên hệ

...
ĐẦU CÁ HỒI

Giá: liên hệ

...
CÁ BASA PHI LÊ

Giá: liên hệ


Đối tác