CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HẠ LONG

Sản phẩm

...
ĐÙI GÀ GÓC TƯ TYSON

Giá: liên hệ

...
ĐÙI TỎI GÀ MOUNTAIRE

Giá: liên hệ

...
CHÂN GÀ RICO

Giá: liên hệ

...
CHÂN GÀ SEARA

Giá: liên hệ

...
COTLLET HEO ALIBEM

Giá: liên hệ

...
COTLLET HEO SEARA

Giá: liên hệ

...
GÀ XAY COPACOL

Giá: liên hệ

...
THỊT GÀ XAY SHIWOO

Giá: liên hệ

...
MÁ ĐÙI GÀ PILGRIMS

Giá: liên hệ

...
MỀ GÀ JAGUA

Giá: liên hệ

...
BẮP BÒ SHANK

Giá: liên hệ

...
GÀ XAY AGROSUL

Giá: liên hệ

...
DA GÀ LAR

Giá: liên hệ

...
DA GÀ FRANGO

Giá: liên hệ

...
ĐÙI TỎI GÀ PILGRIMS

Giá: liên hệ

...
ĐÙI TỎI GÀ SANDARSON

Giá: liên hệ

...
ĐÙI GÀ GỐC TƯ KEYSTONE

Giá: liên hệ

...
ĐÙI GÀ GÓC TƯ SANDERSON

Giá: 34.000Đ

...
CÁNH GÀ ALLIZ

Giá: liên hệ

...
CÁNH GÀ AURORA

Giá: liên hệ


Đối tác